Antal anställda inom privat sektor (KS) efter näringsgren SNI2002. Kvartal 2004K1 - 2008K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2002

Totalt 51 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-02-17
Kontakt
Nicole Nguyen, SCB
+46 010-479 66 12
nicole.nguyen@scb.se

Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Anställda:
antal
Felmarginal:
antal
Referenstid
Anställda:
Kvartal
Felmarginal:
Kvartal
Datatyp
Anställda:
Stock
Felmarginal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda:
Nej
Felmarginal:
Nej
Säsongsrensad
Anställda:
Nej
Felmarginal:
Nej
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0201E6