Andel sjukfrånvarande inom näringslivet (KS) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2015K2 - 2019K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 15 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigerad 2017-09-26. Sjukfrånvaronivån inom branschgruppen B+C har varit överestimerad från kvartal 2 2015 till kvartal 3 2016.
I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning.
Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.
tabellinnehåll
Årlig förändring, procent
Årlig förändring redovisas från 2009K2.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-08-22
Kontakt
Nicole Nguyen, SCB
+46 010-479 66 12
nicole.nguyen@scb.se

Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Sjukfrånvaro, procent:
procent
Årlig förändring, procent:
procent
Felmarginal:
antal
Referenstid
Sjukfrånvaro, procent:
Kvartal
Årlig förändring, procent:
Kvartal
Felmarginal:
Kvartal
Datatyp
Sjukfrånvaro, procent:
Stock
Årlig förändring, procent:
Stock
Felmarginal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sjukfrånvaro, procent:
Nej
Årlig förändring, procent:
Nej
Felmarginal:
Nej
Säsongsrensad
Sjukfrånvaro, procent:
Nej
Årlig förändring, procent:
Nej
Felmarginal:
Nej
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000G4