Andel sjukfrånvarande (KS) efter kön och sektor. Kvartal 2015K2 - 2018K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

sektor

Totalt 6 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Sjukfrånvaro, procent:
procent
Årlig förändring, procent:
procent
Felmarginal:
antal
Kontakt
Nicole Nguyen, SCB
Telefon: +46 010-479 66 12
Fax: +46
e-post: nicole.nguyen@scb.se
Per Åslund, SCB
Telefon: +46 010-479 67 61
Fax: +46
e-post: per.aslund@scb.se
Senast uppdaterad
Sjukfrånvaro, procent:
2019-02-21
Årlig förändring, procent:
2019-02-21
Felmarginal:
2019-02-21
Referenstid
Sjukfrånvaro, procent:
Kvartal
Årlig förändring, procent:
Kvartal
Felmarginal:
Kvartal
Datatyp
Sjukfrånvaro, procent:
Medel
Årlig förändring, procent:
Medel
Felmarginal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sjukfrånvaro, procent:
Nej
Årlig förändring, procent:
Nej
Felmarginal:
Nej
Säsongsrensad
Sjukfrånvaro, procent:
Nej
Årlig förändring, procent:
Nej
Felmarginal:
Nej
Skapad datum
2019-04-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000G7