Antal anställda (KS) efter region och sektor. Kvartal 2015K2 - 2020K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

sektor

Totalt 6 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning.
Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.
sektor
I resultaten avseende första kvartalet 2008 används en ny källa avseende anställda för kommunal sektor. Tidigare har antalet anställda för kommunal sektor redovisats från Konjunkturstatistik, löner för kommuner. Nu redovisas uppgifter från den Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken. Detta leder till att ett nivåskifte nedåt uppstår mot de tidigare redovisade uppgifterna vilket innebär att antalet anställda i kommunal sektor är drygt 30 000 lägre jämfört med den tidigare källan. Skillnaden beror främst på att Konjunkturstatistik, löner för kommuner omfattar alla som har erhållit lön under månaden , medan den Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken avser att mäta personer som varit anställda på en specifik mätdag.
sektor
I resultaten avseende första kvartalet 2008 används en ny källa avseende anställda för kommunal sektor. Tidigare har antalet anställda för kommunal sektor redovisats från Konjunkturstatistik, löner för kommuner. Nu redovisas uppgifter från den Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken. Detta leder till att ett nivåskifte nedåt uppstår mot de tidigare redovisade uppgifterna vilket innebär att antalet anställda i kommunal sektor är drygt 30 000 lägre jämfört med den tidigare källan. Skillnaden beror främst på att Konjunkturstatistik, löner för kommuner omfattar alla som har erhållit lön under månaden , medan den Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken avser att mäta personer som varit anställda på en specifik mätdag.
tabellinnehåll
Årlig förändring, procent
Från andra kvartalet 2007 redovisas Heby kommun i Uppsala län, jämförelsekvartalet är justerat för denna ändring.
tabellinnehåll: Anställda , region: 01 Stockholms län
Södertälje sjukhus övergick till privat sektor andra kvartalet 2009 vilket påverkar den redovisade nivån.
tabellinnehåll: Årlig förändring, procent , region: 01 Stockholms län
Södertälje sjukhus övergick till privat sektor andra kvartalet 2009 vilket påverkar den redovisade nivån.
tabellinnehåll: Anställda , region: 03 Uppsala län
Från andra kvartalet 2007 redovisas Heby kommun i Uppsala län, jämförelsekvartalet är justerat för denna ändring.
tabellinnehåll: Årlig förändring, procent , region: 03 Uppsala län
Från andra kvartalet 2007 redovisas Heby kommun i Uppsala län, jämförelsekvartalet är justerat för denna ändring.
tabellinnehåll: Anställda , region: 19 Västmanlands län
Från andra kvartalet 2007 redovisas Heby kommun i Uppsala län, jämförelsekvartalet är justerat för denna ändring.
tabellinnehåll: Årlig förändring, procent , region: 19 Västmanlands län
Från andra kvartalet 2007 redovisas Heby kommun i Uppsala län, jämförelsekvartalet är justerat för denna ändring.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-20
Kontakt
Nicole Nguyen, SCB
+46 010-479 66 12
nicole.nguyen@scb.se

Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Anställda:
antal
Årlig förändring, procent:
procent
Felmarginal:
antal
Referenstid
Anställda:
Kvartal
Årlig förändring, procent:
Kvartal
Felmarginal:
Kvartal
Datatyp
Anställda:
Stock
Årlig förändring, procent:
Stock
Felmarginal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda:
Nej
Årlig förändring, procent:
Nej
Felmarginal:
Nej
Säsongsrensad
Anställda:
Nej
Årlig förändring, procent:
Nej
Felmarginal:
Nej
Skapad datum
2020-05-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000EG