Antal anställda inom näringslivet (KS), efter näringsgren SNI2007. Kvartal 2015K2 - 2019K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 68 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med november 2016 har SCB frångått principen om att forskning och utveckling (FoU) ska betraktas som hjälpverksamhet från och med november 2016. Det innebär att fler företag än tidigare återfinns inom bransch 72 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007. Detta påverkar undersökningen från och med kvartal 2 2017. För mer information se länk.
I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning.
Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.
Tabellen innehåller länkade värden från SNI2002 till SNI2007 för 2000K1-2008K1. Detta bör beaktas vid jämförelse över tid. Felmarginal redovisas inte för de länkade värdena.
tabellinnehåll: Felmarginal , näringsgren SNI 2007: 82 kontors- och andra företagstjänstföretag
Förändringstalet bör tolkas med försiktighet då verksamhet flyttat till branschen från bransch 32.
tabellinnehåll: Anställda , näringsgren SNI 2007: 32 annan tillverkningsindustri
Ökningen beror på omklassning av Samhall till samma bransch, 2003K2.
tabellinnehåll: Anställda , näringsgren SNI 2007: 32 annan tillverkningsindustri
Nedgången av antalet anställda från och med andra kvartalet 2009 beror på omklassning till bransch 82. Förändringstalen är justerade för denna förändring.
tabellinnehåll: Anställda , näringsgren SNI 2007: 82 kontors- och andra företagstjänstföretag
Ökningen av antalet anställda från och med andra kvartalet 2009 beror på omklassning från bransch 32. Förändringstalen är justerade för denna förändring.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-08-22
Kontakt
Nicole Nguyen, SCB
+46 010-479 66 12
nicole.nguyen@scb.se

Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Anställda:
antal
Felmarginal:
antal
Referenstid
Anställda:
Kvartal
Felmarginal:
Kvartal
Datatyp
Anställda:
Stock
Felmarginal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda:
Nej
Felmarginal:
Nej
Säsongsrensad
Anställda:
Nej
Felmarginal:
Nej
Bastid
Anställda:
2015K2
Felmarginal:
2015K2
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000FJ