Labour Cost Index för arbetare, privat sektor (WAG arb) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2008k1 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 15 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

WAG står för Wage and salary costs. Dessa uppgifter avser löner, arbetsgivaravgifter ingår inte I detta index.
Anställda inom LO-förbundens löneavtalsområden klassificeras som arbetare. Övriga klassificeras som tjänstemän.
Preliminära indextal publiceras cirka tre månader efter referenskvartalet. Arbetsgivaravgifterna är prognosticerade och retroaktiv lön ingår inte.
Definitiva indextal publiceras cirka 15 månader efter referenskvartalet. Arbetsgivaravgifterna är de faktiska utfallen för perioden. Retroaktiv lön och senare inkomna rättningar från företag ingår.
Näringsgren redovisas enligt kodstandarden SNI2007 (Standard för Svensk näringsgrensindelning). För mer information, se: Sökning efter SNI-kod

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-13
Kontakt
Ann-Marie Persson, SCB
+46 010-479 63 38
ann-marie.persson@scb.se

Emma Strand, SCB
+46 010-479 61 01
emma.strand@scb.se

Enhet
Preliminärt:
index
Definitivt:
index
Referenstid
Preliminärt:
Kvartal
Definitivt:
Kvartal
Datatyp
Preliminärt:
Flöde
Definitivt:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Preliminärt:
Ja
Definitivt:
Ja
Säsongsrensad
Preliminärt:
Nej
Definitivt:
Nej
Bastid
Preliminärt:
2008
Definitivt:
2008
Skapad datum
2019-06-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0114B8