Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Utbildningsnivå SUN 2000

Totalt 7 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Genomsnittlig lön, kr
I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. Alla löner är uppräknade till heltid.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa
Genomsnittlig lön, kr
År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991-1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.
Genomsnittlig lön (2018 års penningvärde), kr
Beräknad på oavrundad genomsnittlig lön och sedan avrundad till hundratal. Beräkningen är gjord med KPI Årsmedel 1980=100, fastställda tal.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa
Genomsnittlig lön (2018 års penningvärde), kr
År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991-1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.
10:e percentilen, kr
I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. Alla löner är uppräknade till heltid.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa
10:e percentilen, kr
År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991-1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.
Undre kvartil, kr
I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. Alla löner är uppräknade till heltid.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa
Undre kvartil, kr
År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991-1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.
Median, kr
I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. Alla löner är uppräknade till heltid.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa
Median, kr
År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991-1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.
Övre kvartil, kr
I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. Alla löner är uppräknade till heltid.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa
Övre kvartil, kr
År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991-1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.
90:e percentilen, kr
I månadslönebegreppet ingår fast lön inklusive fasta lönetillägg, prestationslön, avtalad bonus, tantiem etc, tillägg för skift, obekväm arbetstid etc, ersättning för beredskap och jour, förmåner och andra kontanta ersättningar. Alla löner är uppräknade till heltid.
.. Uppgiften ej tillgänglig eller för osäker att redovisa
90:e percentilen, kr
År 2000 ersatte SUN2000 det tidigare klassificeringssystemet SUN. Värdena för 1991-1999 är därför nycklade till SUN2000. Det är framför allt klassificeringen för den eftergymnasiala utbildningen som gjorts om.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-11-14
Kontakt
Håkan Swan, SCB
+46 010-479 68 04
hakan.swan@scb.se

Enhet
Genomsnittlig lön, kr:
kronor
Genomsnittlig lön (2018 års penningvärde), kr:
kronor
10:e percentilen, kr:
kronor
Undre kvartil, kr:
kronor
Median, kr:
kronor
Övre kvartil, kr:
kronor
90:e percentilen, kr:
kronor
Referenstid
Genomsnittlig lön, kr:
År
Genomsnittlig lön (2018 års penningvärde), kr:
År
10:e percentilen, kr:
År
Undre kvartil, kr:
År
Median, kr:
År
Övre kvartil, kr:
År
90:e percentilen, kr:
År
Datatyp
Genomsnittlig lön, kr:
Stock
Genomsnittlig lön (2018 års penningvärde), kr:
Stock
10:e percentilen, kr:
Stock
Undre kvartil, kr:
Stock
Median, kr:
Stock
Övre kvartil, kr:
Stock
90:e percentilen, kr:
Stock
Pristyp
Genomsnittlig lön, kr:
Löpande Priser
Genomsnittlig lön (2018 års penningvärde), kr:
Fasta Priser
10:e percentilen, kr:
Löpande Priser
Undre kvartil, kr:
Löpande Priser
Median, kr:
Löpande Priser
Övre kvartil, kr:
Löpande Priser
90:e percentilen, kr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig lön, kr:
Nej
Genomsnittlig lön (2018 års penningvärde), kr:
Nej
10:e percentilen, kr:
Nej
Undre kvartil, kr:
Nej
Median, kr:
Nej
Övre kvartil, kr:
Nej
90:e percentilen, kr:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig lön, kr:
Nej
Genomsnittlig lön (2018 års penningvärde), kr:
Nej
10:e percentilen, kr:
Nej
Undre kvartil, kr:
Nej
Median, kr:
Nej
Övre kvartil, kr:
Nej
90:e percentilen, kr:
Nej
Skapad datum
2020-04-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0112C1