Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter utbildningsgrupp SUN 2000 och kön. År 2004 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

utbildningsgrupp SUN 2000

Totalt 97 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Från och med 2014 ingår även åldersgruppen 65-66 i undersökningen.
Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis urvalet i privat sektor, graden av bortfall, förändring av samt förbättringar i klassificering av variabler. Från 2008 härleds SSYK från en ny yrkesklassificering i kommuner och landsting, vilket har lett till vissa SSYK-förändringar.
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
utbildningsgrupp SUN 2000
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
utbildningsgrupp SUN 2000
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
utbildningsgrupp SUN 2000
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
utbildningsgrupp SUN 2000
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
år
2011
Till 2011 års version av Utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Grundlön:
kronor
Månadslön:
kronor
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
procent
Andel anställda i privat sektor:
procent
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
Telefon: +46 010-479 65 86
Fax: +46
e-post: sofia.lofgren@scb.se
Linda Karbing, SCB
Telefon: +46 010-479 66 49
Fax: +46
e-post: linda.karbing@scb.se
Senast uppdaterad
Grundlön:
2018-06-19
Månadslön:
2018-06-19
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
2018-06-19
Andel anställda i privat sektor:
2018-06-19
Referenstid
Grundlön:
År
Månadslön:
År
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
År
Andel anställda i privat sektor:
År
Datatyp
Grundlön:
Stock
Månadslön:
Stock
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Stock
Andel anställda i privat sektor:
Stock
Pristyp
Grundlön:
Löpande Priser
Månadslön:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Nej
Andel anställda i privat sektor:
Nej
Säsongsrensad
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Nej
Andel anställda i privat sektor:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0110D1