Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter SNI 2007 och kön . År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 20 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis urvalet i privat sektor, graden av bortfall, förändring av samt förbättringar i klassificering av variabler.
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-16
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Grundlön:
kronor
Månadslön:
kronor
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
procent
Andel anställda i privat sektor:
procent
Referenstid
Grundlön:
År
Månadslön:
År
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
År
Andel anställda i privat sektor:
År
Datatyp
Grundlön:
Stock
Månadslön:
Stock
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Stock
Andel anställda i privat sektor:
Stock
Pristyp
Grundlön:
Löpande Priser
Månadslön:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Nej
Andel anställda i privat sektor:
Nej
Säsongsrensad
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Nej
Andel anställda i privat sektor:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
000000DD