Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrkesgrupp (SSYK), kön och ålder. År 2004 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

sektor

Totalt 8 Valda

Sök

yrkesgrupp (SSYK)

Totalt 115 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För anställda i kommuner och landsting nycklas yrkesvariabeln SSYK från en AID etikett-kod. Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. Därför bör man vara försiktig vid jämförelser av SSYK före och efter 2018 när man tittar på kommuner och landsting och även totalt offentlig sektor samt totalt hela arbetsmarknaden, speciellt för yrken som är vanliga i kommuner och landsting.
Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis urvalet i privat sektor, graden av bortfall, förändring av samt förbättringar i klassificering av variabler. Från 2008 härleds SSYK från en ny yrkesklassificering i kommuner och landsting, vilket har lett till vissa SSYK-förändringar.
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-06-17
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Grundlön:
kronor
Månadslön:
kronor
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
procent
Antal anställda:
antal
Referenstid
Grundlön:
År
Månadslön:
År
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
År
Antal anställda:
År
Datatyp
Grundlön:
Stock
Månadslön:
Stock
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Stock
Antal anställda:
Stock
Pristyp
Grundlön:
Löpande Priser
Månadslön:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Nej
Antal anställda:
Nej
Säsongsrensad
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Nej
Antal anställda:
Nej
Skapad datum
2020-05-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0110E1