Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter sektor, yrke (SSYK 2012) och kön. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

sektor

Totalt 8 Valda

Sök

Yrke (SSYK 2012)

Totalt 432 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012). SSYK2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras med avseende på lön per yrke.
Från och med 2014 ingår även åldersgruppen 65-66 i undersökningen.
Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis urvalet i privat sektor, graden av bortfall, förändring av samt förbättringar i klassificering av variabler.
Från och med 2014 klassificeras personalkategori i privat sektor (arbetare/tjänstemän) utifrån vilken yrkeskod som den anställda har. Detta innebär att alla yrkesgrupper nu antingen är arbetare eller tjänstemän och detta medför stora strukturella förändringar. Jämförelser med tidigare år bör därför göras med stor försiktighet.
För anställda i kommuner och landsting nycklas yrkesvariabeln SSYK från en AID etikett-kod. Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. Därför bör man vara försiktig vid jämförelser av SSYK före och efter 2018 när man tittar på kommuner och landsting och även totalt offentlig sektor samt totalt hela arbetsmarknaden, speciellt för yrken som är vanliga i kommuner och landsting.
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
tabellinnehåll
Medianlön
50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.
10:e percentilen
10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.
25:e percentilen
25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.
75:e percentilen
75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.
90:e percentilen
90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-16
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Månadslön:
kronor
Medianlön:
kronor
10:e percentilen:
kronor
25:e percentilen:
kronor
75:e percentilen:
kronor
90:e percentilen:
kronor
Referenstid
Månadslön:
År
Medianlön:
År
10:e percentilen:
År
25:e percentilen:
År
75:e percentilen:
År
90:e percentilen:
År
Datatyp
Månadslön:
Stock
Medianlön:
Stock
10:e percentilen:
Stock
25:e percentilen:
Stock
75:e percentilen:
Stock
90:e percentilen:
Stock
Pristyp
Månadslön:
Löpande Priser
Medianlön:
Löpande Priser
10:e percentilen:
Löpande Priser
25:e percentilen:
Löpande Priser
75:e percentilen:
Löpande Priser
90:e percentilen:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Månadslön:
Nej
Medianlön:
Nej
10:e percentilen:
Nej
25:e percentilen:
Nej
75:e percentilen:
Nej
90:e percentilen:
Nej
Säsongsrensad
Månadslön:
Nej
Medianlön:
Nej
10:e percentilen:
Nej
25:e percentilen:
Nej
75:e percentilen:
Nej
90:e percentilen:
Nej
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
000000C5