Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter region, sektor, yrke (SSYK) och kön. År 2005 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 9 Valda

Sök

sektor

Totalt 8 Valda

Sök

yrke Markera minst ett värde

Totalt 356 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis urvalet i privat sektor, graden av bortfall, förändring av samt förbättringar i klassificering av variabler. Från 2008 härleds SSYK från en ny yrkesklassificering i kommuner och landsting, vilket har lett till vissa SSYK-förändringar.
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
region
Sydsverige: Blekinge och Skåne län
Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län
Västsverige: Västra Götalands och Hallands län
Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län
Stockholm: Stockholms län
Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län
Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län
region
Sydsverige: Blekinge och Skåne län
Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län
Västsverige: Västra Götalands och Hallands län
Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län
Stockholm: Stockholms län
Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län
Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län
region
Sydsverige: Blekinge och Skåne län
Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län
Västsverige: Västra Götalands och Hallands län
Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län
Stockholm: Stockholms län
Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län
Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län
region
Sydsverige: Blekinge och Skåne län
Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län
Västsverige: Västra Götalands och Hallands län
Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län
Stockholm: Stockholms län
Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län
Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län
år
2010
Vissa värden avseende år 2010 redovisas inte efter 2012-06-11 på grund av brister i grundmaterialet.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Grundlön:
kronor
Månadslön:
kronor
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
procent
Antal anställda:
antal
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
Telefon: +46 010-479 65 86
Fax: +46
e-post: sofia.lofgren@scb.se
Linda Karbing, SCB
Telefon: +46 010-479 66 49
Fax: +46
e-post: linda.karbing@scb.se
Senast uppdaterad
Grundlön:
2014-06-17
Månadslön:
2014-06-17
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
2014-06-17
Antal anställda:
2014-06-17
Referenstid
Grundlön:
År
Månadslön:
År
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
År
Antal anställda:
År
Datatyp
Grundlön:
Stock
Månadslön:
Stock
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Stock
Antal anställda:
Stock
Pristyp
Grundlön:
Löpande Priser
Månadslön:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Nej
Antal anställda:
Nej
Säsongsrensad
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Nej
Antal anställda:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0110K1