Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrke (SSYK 2012), kön och ålder. År 2014 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

sektor

Totalt 8 Valda

Sök

Yrke (SSYK 2012)

Totalt 432 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012). SSYK2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras med avseende på lön per yrke.
Från och med 2014 ingår även åldersgruppen 65-66 i undersökningen.
Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis urvalet i privat sektor, graden av bortfall, förändring av samt förbättringar i klassificering av variabler.
Från och med 2014 klassificeras personalkategori i privat sektor (arbetare/tjänstemän) utifrån vilken yrkeskod som den anställda har. Detta innebär att alla yrkesgrupper nu antingen är arbetare eller tjänstemän och detta medför stora strukturella förändringar. Jämförelser med tidigare år bör därför göras med stor försiktighet.
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Grundlön:
kronor
Månadslön:
kronor
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
procent
Antal anställda:
antal
Kontakt
Sofia Löfgren, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 65 86
Fax: +46
e-post: sofia.lofgren@scb.se
Linda Karbing, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 66 49
Fax: +46
e-post: linda.karbing@scb.se
Senast uppdaterad
Grundlön:
2018-06-19
Månadslön:
2018-06-19
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
2018-06-19
Antal anställda:
2018-06-19
Referenstid
Grundlön:
År
Månadslön:
År
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
År
Antal anställda:
År
Datatyp
Grundlön:
Stock
Månadslön:
Stock
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Stock
Antal anställda:
Stock
Pristyp
Grundlön:
Löpande Priser
Månadslön:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Nej
Antal anställda:
Nej
Säsongsrensad
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Kvinnors lön i procent av mäns lön:
Nej
Antal anställda:
Nej
Skapad datum
2018-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
000000C2