Genomsnittlig månadslön, lönespridning m.m. inom primärkommunal sektor efter utbildningsinriktning, utbildningsnivå och kön. År 2001 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

utbildningens inriktning

Totalt 11 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Avser till och med 2013 anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-64 år och avser från och med 2014 anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-66 år.
Rörliga tillägg saknas helt eller delvis för ett fåtal kommuner och kommunalförbund.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
tabellinnehåll
Anställda inom primärkommunal sektor
Från och med 2006 är antalsuppgifterna avrundade.
Anställda inom primärkommunal sektor
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil
Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.
Månadslön inom primärkommunal sektor, median
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
Månadslön inom primärkommunal sektor, median
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom primärkommunal sektor, median
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Månadslön inom primärkommunal sektor, median
Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil
Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.
år
2011
Till 2011 års version av Utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper.
tabellinnehåll: Anställda inom primärkommunal sektor , år: 2006
Korrigering 2012-11-22. Uppgifter per utbildningsinriktning för år 2006-2010 har korrigerats.
tabellinnehåll: Anställda inom primärkommunal sektor , år: 2007
Korrigering 2012-11-22. Uppgifter per utbildningsinriktning för år 2006-2010 har korrigerats.
tabellinnehåll: Anställda inom primärkommunal sektor , år: 2008
Korrigering 2012-11-22. Uppgifter per utbildningsinriktning för år 2006-2010 har korrigerats.
tabellinnehåll: Anställda inom primärkommunal sektor , år: 2009
Korrigering 2012-11-22. Uppgifter per utbildningsinriktning för år 2006-2010 har korrigerats.
tabellinnehåll: Anställda inom primärkommunal sektor , år: 2010
Korrigering 2012-11-22. Uppgifter per utbildningsinriktning för år 2006-2010 har korrigerats.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-17
Kontakt
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Enhet
Anställda inom primärkommunal sektor:
antal
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
kronor
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil:
kronor
Månadslön inom primärkommunal sektor, median:
kronor
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil:
kronor
Genomsnittlig ålder inom primärkommunal sektor:
år
Referenstid
Anställda inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil:
Kalendermånad
Månadslön inom primärkommunal sektor, median:
Kalendermånad
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil:
Kalendermånad
Genomsnittlig ålder inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Datatyp
Anställda inom primärkommunal sektor:
Stock
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Stock
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil:
Stock
Månadslön inom primärkommunal sektor, median:
Stock
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil:
Stock
Genomsnittlig ålder inom primärkommunal sektor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda inom primärkommunal sektor:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Nej
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom primärkommunal sektor, median:
Nej
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig ålder inom primärkommunal sektor:
Nej
Säsongsrensad
Anställda inom primärkommunal sektor:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Nej
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom primärkommunal sektor, median:
Nej
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig ålder inom primärkommunal sektor:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0106I1