Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor efter verksamhetsområde, överenskommen sysselsättningsgrad och kön. År 2012 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

verksamhetsområde

Totalt 5 Valda

Sök

överenskommen sysselsättningsgrad

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Avser till och med 2013 anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-64 år och avser från och med 2014 anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-66 år.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
tabellinnehåll
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
tabellinnehåll: Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor , år: 2012
I gruppen Hälso- och sjukvård ingår endast Gotlands kommun. För 2012 har de inte kunnat redovisa ersättning för jour, vilket påverkar lönerna.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-17
Kontakt
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Enhet
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
kronor
Anställda inom primärkommunal sektor:
antal
Referenstid
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Anställda inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Stock
Anställda inom primärkommunal sektor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Nej
Anställda inom primärkommunal sektor:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Nej
Anställda inom primärkommunal sektor:
Nej
Skapad datum
2020-02-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0106AG