Statistikdatabasen
Genomsnittlig månadslön och grundlön inom primärkommunal sektor efter region (NUTS2), yrke SSYK 2012 och kön. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

Totalt 9 Valda

Sök

Yrke (SSYK 2012)

Totalt 432 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

En ny yrkesklassificering, SSYK 2012 (Standard för svensk yrkesklassificering), införs från och med 2014. Konsekvensen av detta blir att det inte går att beräkna löneförändringar mellan olika yrken från tidigare årgångar som är klassificerade enligt SSYK 96.
Avser anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-66 år .
Yrkesvariabeln SSYK nycklas från en AID Etikett-kod. Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden, vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. Därför bör man vara försiktig vid jämförelser av SSYK före och efter 2018.
Rörliga tillägg saknas helt eller delvis för ett fåtal kommuner och kommunalförbund.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
tabellinnehåll
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor
Regionerna är indelade enligt följande: SE01 Stockholm: Stockholms län. SE02 Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. SE04 Sydsverige: Blekinge och Skåne län. SE06 Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmland län. SE07 Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län. SE08 Övre Norrland : Norrbottens och Västerbottens län. SE09 Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. SE0A Västsverige: Västra Götalands och Hallands län.
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Genomsnittlig grundlön inom primärkommunal sektor
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Genomsnittlig grundlön inom primärkommunal sektor
Med grundlön avses avtalad lön inklusive fasta lönetillägg. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Genomsnittlig grundlön inom primärkommunal sektor
Regionerna är indelade enligt följande: SE01 Stockholm: Stockholms län. SE02 Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. SE04 Sydsverige: Blekinge och Skåne län. SE06 Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmland län. SE07 Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län. SE08 Övre Norrland : Norrbottens och Västerbottens län. SE09 Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. SE0A Västsverige: Västra Götalands och Hallands län.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-19
Kontakt
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Enhet
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
kronor
Genomsnittlig grundlön inom primärkommunal sektor:
kronor
Anställda inom primärkommunal sektor:
antal
Referenstid
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Genomsnittlig grundlön inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Anställda inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Stock
Genomsnittlig grundlön inom primärkommunal sektor:
Stock
Anställda inom primärkommunal sektor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Nej
Genomsnittlig grundlön inom primärkommunal sektor:
Nej
Anställda inom primärkommunal sektor:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Nej
Genomsnittlig grundlön inom primärkommunal sektor:
Nej
Anställda inom primärkommunal sektor:
Nej
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
0000005N