Statistikdatabasen
Genomsnittlig månadslön, lönespridning m.m. inom primärkommunal sektor efter yrke SSYK 2012 och kön. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Yrke (SSYK 2012)

Totalt 432 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

En ny yrkesklassificering, SSYK 2012 (Standard för svensk yrkesklassificering), införs från och med 2014. Konsekvensen av detta blir att det inte går att beräkna löneförändringar mellan olika yrken från tidigare årgångar som är klassificerade enligt SSYK 96.
Avser anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-66 år .
Yrkesvariabeln SSYK nycklas från en AID Etikett-kod. Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden, vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. Därför bör man vara försiktig vid jämförelser av SSYK före och efter 2018.
Rörliga tillägg saknas helt eller delvis för ett fåtal kommuner och kommunalförbund.
tabellinnehåll
Anställda inom primärkommunal sektor
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil
Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.
Månadslön inom primärkommunal sektor, median
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
Månadslön inom primärkommunal sektor, median
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Månadslön inom primärkommunal sektor, median
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom primärkommunal sektor, median
Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil
Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor, medellön
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor, medellön
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor, medellön
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Tjänsteomfattning inom primärkommunal sektor i procent
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Genomsnittlig ålder inom primärkommunal sektor
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Grundlön inom primärkommunal sektor
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
Grundlön inom primärkommunal sektor
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Rörliga lönetillägg inom primärkommunal sektor
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
Rörliga lönetillägg inom primärkommunal sektor
.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-19
Kontakt
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Enhet
Anställda inom primärkommunal sektor:
antal
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil:
kronor
Månadslön inom primärkommunal sektor, median:
kronor
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil:
kronor
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor, medellön:
kronor
Tjänsteomfattning inom primärkommunal sektor i procent:
procent
Genomsnittlig ålder inom primärkommunal sektor:
antal
Grundlön inom primärkommunal sektor:
kronor
Rörliga lönetillägg inom primärkommunal sektor:
kronor
Referenstid
Anställda inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil:
Kalendermånad
Månadslön inom primärkommunal sektor, median:
Kalendermånad
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil:
Kalendermånad
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor, medellön:
Kalendermånad
Tjänsteomfattning inom primärkommunal sektor i procent:
Kalendermånad
Genomsnittlig ålder inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Grundlön inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Rörliga lönetillägg inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Datatyp
Anställda inom primärkommunal sektor:
Stock
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil:
Stock
Månadslön inom primärkommunal sektor, median:
Stock
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil:
Stock
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor, medellön:
Stock
Tjänsteomfattning inom primärkommunal sektor i procent:
Stock
Genomsnittlig ålder inom primärkommunal sektor:
Stock
Grundlön inom primärkommunal sektor:
Stock
Rörliga lönetillägg inom primärkommunal sektor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda inom primärkommunal sektor:
Nej
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom primärkommunal sektor, median:
Nej
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor, medellön:
Nej
Tjänsteomfattning inom primärkommunal sektor i procent:
Nej
Genomsnittlig ålder inom primärkommunal sektor:
Nej
Grundlön inom primärkommunal sektor:
Nej
Rörliga lönetillägg inom primärkommunal sektor:
Nej
Säsongsrensad
Anställda inom primärkommunal sektor:
Nej
Månadslön inom primärkommunal sektor, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom primärkommunal sektor, median:
Nej
Månadslön inom primärkommunal sektor, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor, medellön:
Nej
Tjänsteomfattning inom primärkommunal sektor i procent:
Nej
Genomsnittlig ålder inom primärkommunal sektor:
Nej
Grundlön inom primärkommunal sektor:
Nej
Rörliga lönetillägg inom primärkommunal sektor:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
00000059