Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor efter kommun och kön. År 2007 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 292 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Avser till och med 2013 anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-64 år och avser från och med 2014 anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-66 år.
Till Kommunalförbund hör kommunal verksamhet som inte kan hänföras till en specifik kommun utan drivs av flera kommuner inom samma län.
I Riket ingår alla kommuner samt Kommunalförbund.
Rörliga tillägg saknas helt eller delvis för angivna kommuner samt några kommunalförbund. 2010: Upplands-Bro, Mörbylånga, Vårgårda, Kungälv och Övertorneå. 2009: Upplands-Bro, Mörbylånga, Vårgårda, Kungälv, Lekeberg och Övertorneå. 2008: Göteborg och Berg. 2007: Boden.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
tabellinnehåll
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor
Till och med 2011 har Trollhättans kommun redovisat för stora belopp i sina rörliga lönetillägg. Från och med 2012 ska uppgifterna vara korrekta.
år
2016
Nordanstigs kommun har fått cirka 900 kronor för mycket på sina rörliga tillägg 2016.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-17
Kontakt
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Enhet
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
kronor
Anställda inom primärkommunal sektor:
antal
Referenstid
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Anställda inom primärkommunal sektor:
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Stock
Anställda inom primärkommunal sektor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Nej
Anställda inom primärkommunal sektor:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor:
Nej
Anställda inom primärkommunal sektor:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0106B3