Statistikdatabasen
Genomsnittlig månadslön, lönespridning m.m. inom statlig sektor efter utbildningsinriktning, utbildningsnivå och kön. År 2001 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

utbildningens inriktning

Totalt 11 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Avser till och med 2013 anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-64 år och avser från och med 2014 anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-66 år.
Från och med 2014 ingår de statliga affärsverken i populationen.
2018-06-19 Tabellen är korrigerad.
Polismyndigheten har inte lämnat några personnummer för sina anställda vilket får till följd att utbildningsuppgifter inte går att matcha på varför alla polisanställda får okänd utbildningsnivå och –inriktning.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
tabellinnehåll
Anställda
Från och med 2006 är antalsuppgifterna avrundade.
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil
Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.
Månadslön inom statlig sektor, median
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom statlig sektor, median
Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil
Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.
år
2011
Till 2011 års version av Utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-19
Kontakt
Leif Norén, SCB
+46 010-479 64 78
leif.noren@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Anställda:
antal
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
kronor
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
kronor
Månadslön inom statlig sektor, median:
kronor
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
kronor
Genomsnittlig ålder:
år
Referenstid
Anställda:
Kalendermånad
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
Kalendermånad
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
Kalendermånad
Månadslön inom statlig sektor, median:
Kalendermånad
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
Kalendermånad
Genomsnittlig ålder:
Kalendermånad
Datatyp
Anställda:
Stock
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
Stock
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
Stock
Månadslön inom statlig sektor, median:
Stock
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
Stock
Genomsnittlig ålder:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, median:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig ålder:
Nej
Säsongsrensad
Anställda:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, median:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig ålder:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0104J1