Anställda tjänstemän inom privat sektor (SLP) efter yrke SSYK och kön. År 1996 - 1999
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

yrke

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Tjänstemän, privat sektor (SLP)
Undersökningens primära mål är att mäta och redovisa löner. Antalet poster avser de personer som ingår i lönepopulationen. Det finns vissa kategorier som SCB inte kan ska mäta lön på och dessa ingår ej i antalsuppgiften. Exempel på dessa kategorier är arbetstagare som inte arbetat någon del av mätperioden, betingsanställda, arvodesanställda, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt personer med okänd avtalad och arbetad tid eller vars lön huvudsakligen baseras på företagets resultat. För uppgifter om antal se också tabeller om Arbetskraftsstatistik och sysselsättningsstatistik.
Genomsnittlig månadslön, tjänstemän, privat sektor (SLP), kronor
I lönebegreppet ingår fast lön, rörlig lön (ex. provision, ackordslön prestationslön, bonus enligt avtal), skift-, OB-, risk-, smuts tillägg, förmåner samt jour- och beredskapsersättning. Samliga löner är omräknade till heltidslöner.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2001-04-02
Kontakt
Daniel Widegren, SCB
+46 010-479 64 04
daniel.widegren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Tjänstemän, privat sektor (SLP):
antal
Genomsnittlig månadslön, tjänstemän, privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Referenstid
Tjänstemän, privat sektor (SLP):
År
Genomsnittlig månadslön, tjänstemän, privat sektor (SLP), kronor:
År
Datatyp
Tjänstemän, privat sektor (SLP):
Stock
Genomsnittlig månadslön, tjänstemän, privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Tjänstemän, privat sektor (SLP):
Nej
Genomsnittlig månadslön, tjänstemän, privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Säsongsrensad
Tjänstemän, privat sektor (SLP):
Nej
Genomsnittlig månadslön, tjänstemän, privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Skapad datum
2019-12-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0103T4