Genomsnittlig månadslön, tjänstemän privat sektor (SLP) efter näringsgren SNI 2002, anställningsform, yrkesområden (SSYK) och kön. År 2000 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

näringsgren SNI92

Totalt 75 Valda

Sök

anställningsform

Totalt 3 Valda

Sök

yrkesområde

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

näringsgren SNI92
Bransch P och Q ingår ej i undersökningen. P = förvärvsarbete i hushåll. Q = verksamhet vid internationella organisationer utländska ambassader o.d.
näringsgren SNI92
Bransch P och Q ingår ej i undersökningen. P = förvärvsarbete i hushåll. Q = verksamhet vid internationella organisationer utländska ambassader o.d.
näringsgren SNI92
Bransch P och Q ingår ej i undersökningen. P = förvärvsarbete i hushåll. Q = verksamhet vid internationella organisationer utländska ambassader o.d.
näringsgren SNI92
Bransch P och Q ingår ej i undersökningen. P = förvärvsarbete i hushåll. Q = verksamhet vid internationella organisationer utländska ambassader o.d.
näringsgren SNI92
Bransch P och Q ingår ej i undersökningen. P = förvärvsarbete i hushåll. Q = verksamhet vid internationella organisationer utländska ambassader o.d.
näringsgren SNI92
Bransch P och Q ingår ej i undersökningen. P = förvärvsarbete i hushåll. Q = verksamhet vid internationella organisationer utländska ambassader o.d.
näringsgren SNI92
Bransch 61 - Ombordanställda ingår ej i undersökningen.
näringsgren SNI92
Bransch 61 - Ombordanställda ingår ej i undersökningen.
näringsgren SNI92
Bransch 61 - Ombordanställda ingår ej i undersökningen.
näringsgren SNI92
Bransch 61 - Ombordanställda ingår ej i undersökningen.
näringsgren SNI92
Bransch 61 - Ombordanställda ingår ej i undersökningen.
näringsgren SNI92
Bransch 61 - Ombordanställda ingår ej i undersökningen.
näringsgren SNI92
Bransch J och 65 +671 - Verkställande direktörer ingår fr.o.m. år 2000 i näringsgrenen banker och andra kreditinstitut (SNI 65, 671)
näringsgren SNI92
Bransch J och 65 +671 - Verkställande direktörer ingår fr.o.m. år 2000 i näringsgrenen banker och andra kreditinstitut (SNI 65, 671)
näringsgren SNI92
Bransch J och 65 +671 - Verkställande direktörer ingår fr.o.m. år 2000 i näringsgrenen banker och andra kreditinstitut (SNI 65, 671)
näringsgren SNI92
Bransch J och 65 +671 - Verkställande direktörer ingår fr.o.m. år 2000 i näringsgrenen banker och andra kreditinstitut (SNI 65, 671)
näringsgren SNI92
Bransch J och 65 +671 - Verkställande direktörer ingår fr.o.m. år 2000 i näringsgrenen banker och andra kreditinstitut (SNI 65, 671)
näringsgren SNI92
Bransch J och 65 +671 - Verkställande direktörer ingår fr.o.m. år 2000 i näringsgrenen banker och andra kreditinstitut (SNI 65, 671)
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Flera bolagiserade landstingsföretag och Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Flera bolagiserade landstingsföretag och Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Flera bolagiserade landstingsföretag och Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Flera bolagiserade landstingsföretag och Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Flera bolagiserade landstingsföretag och Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch N - Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch N - Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch N - Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch N - Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch N - Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch N - Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch O och 91 - Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch O och 91 - Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch O och 91 - Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch O och 91 - Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch O och 91 - Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch O och 91 - Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Specifik bransch O och 91. Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
yrkesområde
Kodas enligt SSYK - standard för svensk yrkesklassificering som bygger på den internationella standarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudgrupper, typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs. Det är de kvalifikationer som arbetet i fråga fodrar som har betydelse, inte de kvalifikationer som den arbetstagare besitter som utför arbetet. Mer information om yrkesgrupperingen finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/yreg.asp -Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa områden ha ändrats kraftigt. Detta gäller främst områden där antalet personer är litet och/eller där det varit stor rotation bland utvalda företag mellan två år.
yrkesområde
Kodas enligt SSYK - standard för svensk yrkesklassificering som bygger på den internationella standarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudgrupper, typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs. Det är de kvalifikationer som arbetet i fråga fodrar som har betydelse, inte de kvalifikationer som den arbetstagare besitter som utför arbetet. Mer information om yrkesgrupperingen finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/yreg.asp -Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa områden ha ändrats kraftigt. Detta gäller främst områden där antalet personer är litet och/eller där det varit stor rotation bland utvalda företag mellan två år.
yrkesområde
Kodas enligt SSYK - standard för svensk yrkesklassificering som bygger på den internationella standarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudgrupper, typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs. Det är de kvalifikationer som arbetet i fråga fodrar som har betydelse, inte de kvalifikationer som den arbetstagare besitter som utför arbetet. Mer information om yrkesgrupperingen finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/yreg.asp -Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa områden ha ändrats kraftigt. Detta gäller främst områden där antalet personer är litet och/eller där det varit stor rotation bland utvalda företag mellan två år.
yrkesområde
Kodas enligt SSYK - standard för svensk yrkesklassificering som bygger på den internationella standarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudgrupper, typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs. Det är de kvalifikationer som arbetet i fråga fodrar som har betydelse, inte de kvalifikationer som den arbetstagare besitter som utför arbetet. Mer information om yrkesgrupperingen finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/yreg.asp -Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa områden ha ändrats kraftigt. Detta gäller främst områden där antalet personer är litet och/eller där det varit stor rotation bland utvalda företag mellan två år.
yrkesområde
Kodas enligt SSYK - standard för svensk yrkesklassificering som bygger på den internationella standarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudgrupper, typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs. Det är de kvalifikationer som arbetet i fråga fodrar som har betydelse, inte de kvalifikationer som den arbetstagare besitter som utför arbetet. Mer information om yrkesgrupperingen finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/yreg.asp -Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa områden ha ändrats kraftigt. Detta gäller främst områden där antalet personer är litet och/eller där det varit stor rotation bland utvalda företag mellan två år.
yrkesområde
Kodas enligt SSYK - standard för svensk yrkesklassificering som bygger på den internationella standarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudgrupper, typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs. Det är de kvalifikationer som arbetet i fråga fodrar som har betydelse, inte de kvalifikationer som den arbetstagare besitter som utför arbetet. Mer information om yrkesgrupperingen finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/yreg.asp -Vid jämförelser med tidigare år kan lönenivån för vissa områden ha ändrats kraftigt. Detta gäller främst områden där antalet personer är litet och/eller där det varit stor rotation bland utvalda företag mellan två år.
tabellinnehåll
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP)
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP)
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 proc konfidensinterv
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
år
2000
Mätperioden är huvudsakligen 1 september- 31 oktober 2000.
2001
Mätperioden är fr.o.m 2001 huvudsakligen september.
tabellinnehåll
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP)
Anställda avser de som ingår i löneundersökningen, uppgifterna är avrundade. Följande anställda ingår inte i populationen - Avlönade elever/praktikanter/lärlingar - Anställda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Betingsanställda, arvodesanställda, projektanställda med okänd avtalad och arbetad tid. - Övriga personer med okänd avtalad och arbetad tid eller vars lön huvudsakligen baseras på företagets resultat. - Styrelsemedlemmar som ej i övrigt tjänstgör i organisationen/företaget - Cirkelledare/timanställda lärare med enstaka undervisningstimmar utspridda över terminen. - Ombordanställda/utlandsanställda.
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP)
Privat sektor definieras som privata och offentliga aktiebolag, ekonomiska föreningar/stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag samt intresseorganisationer dessutom finansiella aktiebolag och institutioner. Hit räknas även hushållssektorns ideella organisationer. Anställda definieras som personal med marknadsmässig lönesättning i åldern 18-64 år som arbetat minst en timme under mätperioden. Som tjänstemän definieras anställda tillhörande SACO/ TCO avtalsområde samt vissa yrkesgrupper som går under medarbetaravtal.
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall
Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett konfidensintervall kring skattningen. Värdet på konfidensintervallet föregås av tecknet ±. Intervallets övre och undre gräns beräknas som skattningen plus/minus standardavvikelsen multiplicerad med 1,96 . Om månadslönen är 19000 och konfidensintervallet 300 innebär det att den månadslön som skulle ha erhålls vid en totalundersökning med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 19000 ± 300, alltså mellan 18700 och 19300.
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön) avser överenskommen fast lön, fasta tillägg, ackordskompensation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestationslön och ackordslön, provision, bonus och dylikt. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor
Lön för arbetad tid avser tid- och prestationslön samt ob-/skiftillägg och tillägg för risk,smuts,värme och dylikt. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 proc konfidensinterv
Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett konfidensintervall kring skattningen. Värdet på konfidensintervallet föregås av tecknet ±. Intervallets övre och undre gräns beräknas som skattningen plus/minus standardavvikelsen multiplicerad med 1,96 . Om månadslönen är 19000 och konfidensintervallet 300 innebär det att den månadslön som skulle ha erhålls vid en totalundersökning med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 19000 ± 300, alltså mellan 18700 och 19300.
Genomsnittlig ålder, tjänstemän privat sektor (SLP)
Med ålder avses uppnådd ålder under mätperioden.
2002
Sni 29: Rotation i urvalet stör jämförelse med föregående år. Sni E: Stora strukturella förändringar mellan 2001 och 2002. En stor del av de som 2001 klassificerades som arbetare ingår 2002 i tjänstemannastatistiken. Sni F: Rotation i urvalet stör jämförelse med föregående år. Sni 451+452+455: Rotation i urvalet stör jämförelse med föregående år. Sni 50: Ett högre bortfall 2002 jämfört med 2001 och rotation i urvalet gör att jämförelse med föregående år ska göras med försiktighet. Sni 521+522: En del företag har bytt näringsgren mellan 2001 och 2002, vilket stör jämförelse med föregående år. Sni I: Rotation i urvalet samt att en del företag bytt näringsgren stör till viss del jämförelse med föregående år. Sni 64: Rotation i urvalet samt att en del företag bytt näringsgren stör jämförelse med föregående år. Sni J: Rotation i urvalet samt minskning av rörliga löner (provision m.m.) 2002 jämfört med 2001, vilket stör jämförelse med föregående år. Sni K: Rotation i urvalet stör jämförelse med föregående år. Sni 72: Rotation i urvalet samt att en del företag bytt näringsgren stör till viss del jämförelse med föregående år. Sni N: Ett högre bortfall jämfört med förra året och rotation i urvalet stör jämförelse med föregående år.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-05-22
Kontakt
Daniel Widegren, SCB
+46 010-479 64 04
daniel.widegren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP):
antal
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
antal
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 proc konfidensinterv:
kronor
Genomsnittlig ålder, tjänstemän privat sektor (SLP):
ålder
Referenstid
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP):
År
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
År
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 proc konfidensinterv:
År
Genomsnittlig ålder, tjänstemän privat sektor (SLP):
År
Datatyp
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP):
Stock
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Stock
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 proc konfidensinterv:
Stock
Genomsnittlig ålder, tjänstemän privat sektor (SLP):
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP):
Nej
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 proc konfidensinterv:
Nej
Genomsnittlig ålder, tjänstemän privat sektor (SLP):
Nej
Säsongsrensad
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP):
Nej
Anställda, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 proc konfidensinterv:
Nej
Genomsnittlig ålder, tjänstemän privat sektor (SLP):
Nej
Skapad datum
2019-12-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0103E1