Genomsnittlig total månadslön (inkl förändringstal från 2000), heltidsanställda tjänstemän privat sektor (SLP) efter näringsgren och kön. År 1993 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

näringsgren SNI92

Totalt 75 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

näringsgren SNI92
Bransch P och Q ingår ej i undersökningen. P = förvärvsarbete i hushåll. Q = verksamhet vid internationella organisationer utländska ambassader o.d.
näringsgren SNI92
Bransch P och Q ingår ej i undersökningen. P = förvärvsarbete i hushåll. Q = verksamhet vid internationella organisationer utländska ambassader o.d.
näringsgren SNI92
Bransch 61 - Ombordanställda ingår ej i undersökningen.
näringsgren SNI92
Bransch 61 - Ombordanställda ingår ej i undersökningen.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Flera bolagiserade landstingsföretag och Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Flera bolagiserade landstingsföretag och Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch N - Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch N - Flera bolagiserade landstingsföretag ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch O och 91 - Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch O och 91 - Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch J och 65 +671 - Verkställande direktörer ingår fr.o.m. år 2000 i näringsgrenen banker och andra kreditinstitut (SNI 65, 671)
tabellinnehåll
Genomsnittlig total månadslön
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
Genomsnittlig total månadslön
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
Förändring heltidsanställda föregående år, procent
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
Förändring heltidsanställda föregående år, procent
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
Alternativ beräkning av löneutvecklingen, procent
Från och med 2002 års statistik redovisas löneutvecklingen på två sätt. Dels beräknat som tidigare, genom att dividera genomsnittslönen för hela gruppen får år t och år t-1 med varandra, vilket speglar löneutvecklingen för hela redovisningsgruppen. Dels genom att göra detsamma med genomsnittslönen för de företag som var med i undersökningen båda åren, vilket ska spegla den genomsnittliga löneutvecklingen för företagen i branschen rensat för strukturella förändringar bland företagen.
tabellinnehåll
Genomsnittlig total månadslön
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig total månadslön
Privat sektor definieras som privata och offentliga aktiebolag, ekonomiska föreningar/stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag samt intresseorganisationer dessutom finansiella aktiebolag och institutioner. Hit räknas även hushållssektorns ideella organisationer. Anställda definieras som personal med marknadsmässig lönesättning i åldern 18-64 år som arbetat minst en timme under mätperioden. Som tjänstemän definieras anställda tillhörande SACO/ TCO avtalsområde samt vissa yrkesgrupper som går under medarbetaravtal.
tabellinnehåll: Genomsnittlig total månadslön , år: 2000
Mätperioden är huvudsakligen 1 september- 31 oktober 2000.
tabellinnehåll: Förändring heltidsanställda föregående år, procent , år: 2000
Mätperioden är huvudsakligen 1 september- 31 oktober 2000.
tabellinnehåll: Genomsnittlig total månadslön , år: 2001
Mätperioden är fr.o.m 2001 huvudsakligen september.
tabellinnehåll: Förändring heltidsanställda föregående år, procent , år: 2001
Mätperioden är fr.o.m 2001 huvudsakligen september.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-05-22
Kontakt
Daniel Widegren, SCB
+46 010-479 64 04
daniel.widegren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Genomsnittlig total månadslön:
kronor
Förändring heltidsanställda föregående år, procent:
procent
Alternativ beräkning av löneutvecklingen, procent:
procent
Referenstid
Genomsnittlig total månadslön:
År
Förändring heltidsanställda föregående år, procent:
År
Alternativ beräkning av löneutvecklingen, procent:
År
Datatyp
Genomsnittlig total månadslön:
Stock
Förändring heltidsanställda föregående år, procent:
Stock
Alternativ beräkning av löneutvecklingen, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig total månadslön:
Nej
Förändring heltidsanställda föregående år, procent:
Nej
Alternativ beräkning av löneutvecklingen, procent:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig total månadslön:
Nej
Förändring heltidsanställda föregående år, procent:
Nej
Alternativ beräkning av löneutvecklingen, procent:
Nej
Skapad datum
2019-12-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0103J4