Anställda arbetare inom privat sektor (SLP) efter yrke SSYK och kön. År 1996 - 1999
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

yrke

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

yrke
511 resevärdar m.fl.
Stor rotation i urvalet stör jämförelser med tidigare år.
513 vård- och omsorgspersonal
Antalet har minskat till följd av att många inom denna yrkesgrupp klassificeras som medarbetare och ingår därmed i statistik för tjänstemän.
732 drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl.
Stor rotation i urvalet stör jämförelser med tidigare år.
734 grafiker m.fl.
Grafiker insamlade av Tidningsutgivarna klassificeras som medarbetare ingår därmed i statistik för tjänstemän.
734 grafiker m.fl.
Grafiker insamlade av Tidningsutgivarna klassificeras som tjänstemän och ingår i redivisningen av Löner för tjämstemän, privat sektor
813 processoperatörer, glas och keramiska produkter
Stor rotation i urvalet stör jämförelser med tidigare år.
831 lokförare m.fl.
Stor rotation i urvalet stör jämförelser med tidigare år.
834 däckspersonal
Från och med 1997 ingår ej längre ombordanställda i undersökningen.
834 däckspersonal
Från och med 1997 ingår ej längre ombordanställda i undersökningen.
913 köks- och restaurangbiträden
Ökningen i antal jämfört med 1997 beror på bättre täckning i 1998 års undersökning.
tabellinnehåll
Arbetare, privat sektor (SLP)
Undersökningens primära mål är att mäta och redovisa löner. Antalet poster avser de personer som ingår i lönepopulationen. Det finns vissa kategorier som SCB inte kan ska mäta lön på och dessa ingår ej i antalsuppgiften. Exempel på dessa kategorier är arbetstagare som inte arbetat någon del av mätperioden, betingsanställda, arvodesanställda, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt personer med okänd avtalad och arbetad tid eller vars lön huvudsakligen baseras på företagets resultat. För uppgifter om antal se också tabeller om Arbetskraftsstatistik och sysselsättningsstatistik.
Genomsnittlig timlön, arbetare, privat sektor (SLP), kronor
I lönebegreppet ingår fast och rörlig lön (ex. provision, ackordslön, prestationslön, bonus enligt avtal) samt skift- OB, risk- och smutstillägg.
tabellinnehåll: Arbetare, privat sektor (SLP) , år: 1999
Stor rotation i urvalet stör jämförelser med tidigare år.
tabellinnehåll: Arbetare, privat sektor (SLP) , år: 1999
Grafiker insamlade av Tidningsutgivarna klassificeras som tjänstemän och ingår i redivisningen av Löner för tjämstemän, privat sektor
tabellinnehåll: Arbetare, privat sektor (SLP) , år: 1999
Från och med 1997 ingår ej längre ombordanställda i undersökningen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2001-04-02
Kontakt
Daniel Widegren, SCB
+46 010-479 64 04
daniel.widegren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Arbetare, privat sektor (SLP):
antal
Genomsnittlig timlön, arbetare, privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Referenstid
Arbetare, privat sektor (SLP):
År
Genomsnittlig timlön, arbetare, privat sektor (SLP), kronor:
År
Datatyp
Arbetare, privat sektor (SLP):
Stock
Genomsnittlig timlön, arbetare, privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Arbetare, privat sektor (SLP):
Nej
Genomsnittlig timlön, arbetare, privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Säsongsrensad
Arbetare, privat sektor (SLP):
Nej
Genomsnittlig timlön, arbetare, privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Skapad datum
2019-12-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0103T2