Genomsnittlig timlön (inkl förändringstal från 2000), arbetare privat sektor (SLP) efter näringsgren och kön. År 1992 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

näringsgren SNI92

Totalt 74 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch N - Strukturella förändringar stör jämförelser med tidigare år. En stor del av dem som 2001 klassificeras som arbetare ingick 2000 i tjänstemannastatistiken. Rotation av företag i urvalet stör också jämförelser med tidigare år.
näringsgren SNI92
Bransch N - Strukturella förändringar stör jämförelser med tidigare år. En stor del av dem som 2001 klassificeras som arbetare ingick 2000 i tjänstemannastatistiken. Rotation av företag i urvalet stör också jämförelser med tidigare år.
tabellinnehåll
Genomsnittlig timlön
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
Förändring föregående år, procent
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
Alternativ beräkning av löneutvecklingen, procent
Från och med 2002 års statistik redovisas löneutvecklingen på två sätt. Dels beräknat som tidigare, genom att dividera genomsnittslönen för hela gruppen får år t och år t-1 med varandra, vilket speglar löneutvecklingen för hela redovisningsgruppen. Dels genom att göra detsamma med genomsnittslönen för de företag som var med i undersökningen båda åren, vilket ska spegla den genomsnittliga löneutvecklingen för företagen i branschen rensat för strukturella förändringar bland företagen.
tabellinnehåll: Genomsnittlig timlön , år: 2000
Mätperioden är huvudsakligen 1 september- 31 oktober 2000.
tabellinnehåll: Genomsnittlig timlön , år: 2001
Mätperioden är fr.o.m 2001 huvudsakligen september.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-05-22
Kontakt
Daniel Widegren, SCB
+46 010-479 64 04
daniel.widegren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Genomsnittlig timlön:
kronor
Förändring föregående år, procent:
procent
Alternativ beräkning av löneutvecklingen, procent:
procent
Referenstid
Genomsnittlig timlön:
År
Förändring föregående år, procent:
År
Alternativ beräkning av löneutvecklingen, procent:
År
Datatyp
Genomsnittlig timlön:
Stock
Förändring föregående år, procent:
Stock
Alternativ beräkning av löneutvecklingen, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig timlön:
Nej
Förändring föregående år, procent:
Nej
Alternativ beräkning av löneutvecklingen, procent:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig timlön:
Nej
Förändring föregående år, procent:
Nej
Alternativ beräkning av löneutvecklingen, procent:
Nej
Skapad datum
2019-12-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0103J1