Statistikdatabasen
Genomsnittlig månadslön och antal sysselsatta inom statlig sektor (KLS) efter myndighet, kön och hel-/deltid. Månad 2000M01 - 2011M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

myndighet

kön

Totalt 3 Valda

Sök

hel-/deltid

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 144 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningspopulationen delas upp i sysselsättningspopulation respektive lönepopulation. I sysselsättningspopulationen ingår alla som var anställda med lön under mätmånaden. Undantagna är tjänstlediga som inte fick utbetald lön under mätmånaden och anställda i utlandet. I lönepopulationen ingår alla, förutom de undantagna i sysselsättningspopulationen, som var anställda med lön under mätmånaden och som då fyllt 18 men inte 65 år. Undersökningens antalsuppgifter är från sysselsättningspopulationen medan löneuppgiftena är från lönepopulationen. Löneuppgiften för den senaste månaden är preliminär, löneuppgiften för samma månad ett år tidigare (samt äldre månader) är definitiv medan löneuppgifterna för mellanliggande månader är preliminära plus korrigering för hittills tillbakalagd retroaktiv lön.
myndighet
Försäkringskassan
Från och med januari 2005 har de Allmänna försäkringskassorna slagits ihop med Riksförsäkringsverket till Försäkringskassan.
Skatteverket
Från och med januari 2004 har Skattemyndigheterna slagits ihop med Riksskatteverket till Skatteverket.
skattemyndigheterna
Från och med januari 2004 har Skattemyndigheterna slagits ihop med Riksskatteverket till Skatteverket.
Utbildningsdepartementet
Mellan januari 2005 och december 2006 var Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet sammanslagna till Utbildnings- och kulturdepartementet. Uppgifterna för denna period ligger under Utbildningsdepartementet.
Landsbygdsdepartementet (fd. Jordbruksdepartementet)
2011 inrättades Landsbygdsdepartementet i stället för tidigare Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Mellan januari 2005 och december 2006 var Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet sammanslagna till Utbildnings- och kulturdepartementet. Uppgifterna för denna period ligger under Utbildningsdepartementet.
Trafikverket
I april 2010 bildades Trafikverket som ersatte Banverket och Vägverket.
allmänna försäkringskassor
Från och med januari 2005 har de Allmänna försäkringskassorna slagits ihop med Riksförsäkringsverket till Försäkringskassan.
tabellinnehåll: Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS) , myndighet: kriminalvården
På grund av felaktigt inlämnade uppgifter har vi gjort en schablonberäkning på de definitiva lönerna för Kriminalvården för januari 2006.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-03-01
Kontakt
Andrea Kedves, SCB
+46 010-479 62 79
andrea.kedves@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
kronor
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
antal
Referenstid
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
Kalendermånad
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
Stock
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
Nej
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
Nej
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Nej
Skapad datum
2020-09-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0102C2