Genomsnittlig månadslön och antal sysselsatta inom statlig sektor (KLS) efter näringsgren SNI2007, kön och hel-/deltid. Månad 2009M01 - 2011M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 15 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

hel-/deltid

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 36 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

näringsgren SNI 2007
F byggverksamhet
Banverket har under januari till mars 2010 redovisas på näringsgren H (Transport och magasinering) på grund av att delar av verksamheten har bolagiserats. I databasen redovisas dock Banverket även under dessa tre månader i näringsgren F (Byggverksamhet) som man tidigare ingick i. Från april 2010 ingår Banverket i Trafikverket som har näringsgren 84.1.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-03-01
Kontakt
Andrea Kedves, SCB
+46 010-479 62 79
andrea.kedves@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
kronor
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
antal
Referenstid
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
Kalendermånad
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
Stock
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
Nej
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
Nej
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0102A3