Genomsnittlig månadslön och antal sysselsatta inom statlig sektor (KLS) efter näringsgren SNI92, kön och hel-/deltid. Månad 2000M01 - 2008M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI92

Totalt 15 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

hel-/deltid

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 108 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningspopulationen delas upp i sysselsättningspopulation respektive lönepopulation. I sysselsättningspopulationen ingår alla som var anställda med lön under mätmånaden. Undantagna är tjänstlediga som inte fick utbetald lön under mätmånaden och anställda i utlandet. I lönepopulationen ingår alla, förutom de undantagna i sysselsättningspopulationen, som var anställda med lön under mätmånaden och som då fyllt 18 men inte 65 år. Undersökningens antalsuppgifter är från sysselsättningspopulationen medan löneuppgiftena är från lönepopulationen. Löneuppgiften för den senaste månaden är preliminär, löneuppgiften för samma månad ett år tidigare (samt äldre månader) är definitiv medan löneuppgifterna för mellanliggande månader är preliminära plus korrigering för hittills tillbakalagd retroaktiv lön.
Till och med december 2002 är uppgifterna i denna tabell redovisade efter SNI92 och från och med januari 2003 är uppgifterna redovisade efter SNI2002.
näringsgren SNI92
01-05 jordbruk, skogsbruk, jakt samt fiske
För augusti 2001 saknas uppgifter för ungefär hälften av de anställda inom näringsgrenen jordbruk, skogsbruk, jakt samt fiske.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-01
Kontakt
Andrea Kedves, SCB
+46 010-479 62 79
andrea.kedves@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
kronor
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
antal
Referenstid
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
Kalendermånad
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
Stock
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
Nej
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig månadslön, statlig sektor (KLS):
Nej
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0102A2