Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade samt antal sysselsatta inom statlig sektor (KLS) efter myndighet, kön och hel-/deltid. Månad 2010M01 - 2020M05
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

myndighet

kön

Totalt 3 Valda

Sök

hel-/deltid

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 125 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Infrastrukturdepartementet inrättades april 2019.
Undersökningen består av sysselsättningspopulation respektive lönepopulation. I sysselsättningspopulationen ingår alla som är anställda med lön, undantagna tjänstlediga som inte får utbetald lön under mätmånaden samt anställda i utlandet. I lönepopulationen ingår alla, förutom de undantagna i sysselsättningspopulationen, som är månadsavlönade med en tjänstgöringsomfattning på minst 40 procent och som fyllt 18 men inte 67 år. Före januari 2015 gällde åldersavgränsningen alla som fyllt 18 men inte 65 år. Distriktsveterinärer hos Jordbruksverket samt förtroendeläkare vid Försäkringskassan är också exkluderade från lönepopulationen.
Uppgifter om antal sysselsatta är från sysselsättningspopulationen medan löneuppgifter är från lönepopulationen. Löneuppgiften för den senaste månaden är preliminär, löneuppgiften för samma månad ett år tidigare (samt äldre månader) är definitiv medan löneuppgifterna för mellanliggande månader är preliminära inklusive hittills inrapporterad retroaktiv lön.
tabellinnehåll: Sysselsatta, statlig sektor (KLS) , myndighet: Landsbygdsdepartementet (fd. Jordbruksdepartementet)
2011 inrättades Landsbygdsdepartementet i stället för tidigare Jordbruksdepartementet.
tabellinnehåll: Sysselsatta, statlig sektor (KLS) , myndighet: Trafikverket
I april 2010 inrättades Trafikverket i stället för Banverket och Vägverket.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-07-30
Kontakt
Andrea Kedves, SCB
+46 010-479 62 79
andrea.kedves@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade, statlig sektor (KLS):
kronor
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
antal
Referenstid
Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade, statlig sektor (KLS):
Kalendermånad
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade, statlig sektor (KLS):
Stock
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade, statlig sektor (KLS):
Nej
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade, statlig sektor (KLS):
Nej
Sysselsatta, statlig sektor (KLS):
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0102AA