Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP) efter näringsgren SNI2002 och rörliga tillägg (uppdateras ej). Månad 1996M01 - 2008M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2002

Totalt 28 Valda

Sök

rörliga tillägg Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 156 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-01
Kontakt
Emma Strand, SCB
+46 010-479 61 01
emma.strand@scb.se

Ann-Marie Persson, SCB
+46 010-479 63 38
ann-marie.persson@scb.se

Enhet
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
kronor
Referenstid
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
Nej
Skapad datum
2019-06-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0101A5