Genomsnittlig timlön för arbetare, privat sektor (KLP) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartal 1994K1 - 2000K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

Totalt 9 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tidsserien uppdateras ej.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2000-12-29
Kontakt
Simon Björhed, SCB
+46 010 479 61 38
simon.bjorhed@scb.se

Enhet
Genomsnittlig timlön för arbetare, privat sektor (KLP):
kronor
Referenstid
Genomsnittlig timlön för arbetare, privat sektor (KLP):
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig timlön för arbetare, privat sektor (KLP):
Medel
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig timlön för arbetare, privat sektor (KLP):
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig timlön för arbetare, privat sektor (KLP):
Nej
Skapad datum
2020-08-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0101A1