Antal arbetare inom industrin efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Månad 1992M01 - 2000M10
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

Totalt 20 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 106 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tidsserien uppdateras ej.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2000-12-29
Kontakt
Emma Strand, SCB
+46 010-479 61 01
emma.strand@scb.se

Ann-Marie Persson, SCB
+46 010-479 63 38
ann-marie.persson@scb.se

Enhet
Antal industriarbetare (1000-tal) i företag med minst 5 anställda:
antal
Referenstid
Antal industriarbetare (1000-tal) i företag med minst 5 anställda:
Kalendermånad
Datatyp
Antal industriarbetare (1000-tal) i företag med minst 5 anställda:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal industriarbetare (1000-tal) i företag med minst 5 anställda:
Nej
Säsongsrensad
Antal industriarbetare (1000-tal) i företag med minst 5 anställda:
Nej
Skapad datum
2019-06-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0101A4