Transfereringsvariabler. Hela riket och kön. År 2002 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

variabel Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vistelsetid beräknas utifrån antal dagar och nytt år blir det först när 364 dagar övergår till 365 dagar. Det innebär att om en person har varit folkbokförd i Sverige i 729 dagar (1 år och 364 dagar) så hamnar personen i gruppen Vistelsetid 0-1 år. Om personen varit folkbokförd i 730 dagar så hamnar personen i gruppen Vistelsetid 2-3 år. På motsvarande sätt fungerar indelningen av övriga grupper vilket gör att man ska ha en vistelsetid på minst 3 650 dagar för att hamna i gruppen Vistelsetid 10- år. Utbildningsregistret genomgick till årgång 2000 större kvalitetshöjande förändringar, ny nomenklatur och att antal nya källor, vilka ledde till ett tidsseriebrott. Detta gör att jämförelser med tidigare årgångar måste göras med stor försiktighet. För mer information se: Mer om befolkningens utbildning. Observera att gruppen EU/EFTA exkl. Norden respektive Övriga världen förändras över tid när länder blivit medlemmar i EU. Till exempel grupperas personer födda i Kroatien till EU/EFTA från 2013 och framåt, innan dess grupperades de till Övriga världen.
tabellinnehåll
Andel sjukpenning, sjuk-och aktivitetsersättning m.m, av nettoinkomsten, procent
Täljaren består av summan av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd, introduktionsersättning samt etableringsersättning. Nämnaren består av nettoinkomsten (summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar). Åldersavgränsning 20-64 år. På grund av bortfall i insamlingen av försörjningsstöd år 2011 och framåt baseras "Andel sjukpenning, sjuk-och aktivitetsersättning m.m, av nettoinkomsten" för riket och län enbart på de kommuner som lämnat fullständiga uppgifter avseende försörjningsstöd. I arbetslöshetsersättning ingår från och med 2009 förutom ersättning från A-kassa även aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)
Andel sjukpenning av nettoinkomsten, procent
Täljaren består av summerad sjukpenning. Nämnaren består av nettoinkomsten (summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar). Åldersavgränsning 20-64 år. Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)
Andel sjuk- och aktivitetsersättning av nettoinkomsten, procent
Täljaren består av summerad sjuk- och aktivitetsersättning. Nämnaren består av nettoinkomsten (summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar). Åldersavgränsning 20-64 år. Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)
Andel arbetslöshetsersättning av nettoinkomsten, procent
Täljaren består av summerad arbetslöshetsersättning. Nämnaren består av nettoinkomsten (summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar). I arbetslöshetsersättning ingår från och med 2009 förutom ersättning från A-kassa även aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Åldersavgränsning 20-64 år. Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) Källa: Databasen STATIV
Andel försörjningsstöd av nettoinkomsten, procent
Täljaren består av summerat försörjningsstöd. Nämnaren består av nettoinkomsten (summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar). Åldersavgränsning 20-64 år. På grund av bortfall i insamlingen av försörjningsstöd år 2011 och framåt baseras "Andel försörjningsstöd av nettoinkomsten" för riket och län enbart på de kommuner som lämnat fullständiga uppgifter avseende försörjningsstöd. För ytterligare uppgifter hänvisas till Socialstyrelsens hemsida. Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) Källa: Databasen STATIV
Andel introduktionsersättning av nettoinkomsten, procent
Täljaren består av summerad introduktionsersättning. Nämnaren består av nettoinkomsten (summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar). Åldersavgränsning 20-64 år. En kommun får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra invandrare som har tagits emot i kommunen inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Kommunen bestämmer introduktionsersättningens storlek. Det är inte alla kommuner som använder sig av möjligheten att bevilja introduktionsersättning till flyktingar. Det gäller ett 50-tal kommuner år 2007. I en del kommuner ingår introduktionsersättningen i försörjningsstödet. Från och med 2012 ingår inte längre introduktionsersättning i Socialstyrelsens insamling till statistiken om ekonomiskt bistånd, även om utbetalningar kan fortsätta så länge introduktionen pågår. Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) Källa: Databasen STATIV
Andel etableringsersättning av nettoinkomsten, procent
Täljaren består av summerad etableringsersättning. Nämnaren består av nettoinkomsten (summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar). Åldersavgränsning 20-64 år. Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-03-13
Kontakt
Daniel Kruse, SCB
+46 010-479 65 94
integration@scb.se

Enhet
Andel sjukpenning, sjuk-och aktivitetsersättning m.m, av nettoinkomsten, procent:
andel, procent
Andel sjukpenning av nettoinkomsten, procent:
andel, procent
Andel sjuk- och aktivitetsersättning av nettoinkomsten, procent:
andel, procent
Andel arbetslöshetsersättning av nettoinkomsten, procent:
andel, procent
Andel försörjningsstöd av nettoinkomsten, procent:
andel, procent
Andel introduktionsersättning av nettoinkomsten, procent:
andel, procent
Andel etableringsersättning av nettoinkomsten, procent:
andel, procent
Referenstid
Andel sjukpenning, sjuk-och aktivitetsersättning m.m, av nettoinkomsten, procent:
År
Andel sjukpenning av nettoinkomsten, procent:
År
Andel sjuk- och aktivitetsersättning av nettoinkomsten, procent:
År
Andel arbetslöshetsersättning av nettoinkomsten, procent:
År
Andel försörjningsstöd av nettoinkomsten, procent:
År
Andel introduktionsersättning av nettoinkomsten, procent:
År
Andel etableringsersättning av nettoinkomsten, procent:
År
Datatyp
Andel sjukpenning, sjuk-och aktivitetsersättning m.m, av nettoinkomsten, procent:
Stock
Andel sjukpenning av nettoinkomsten, procent:
Stock
Andel sjuk- och aktivitetsersättning av nettoinkomsten, procent:
Stock
Andel arbetslöshetsersättning av nettoinkomsten, procent:
Stock
Andel försörjningsstöd av nettoinkomsten, procent:
Stock
Andel introduktionsersättning av nettoinkomsten, procent:
Stock
Andel etableringsersättning av nettoinkomsten, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel sjukpenning, sjuk-och aktivitetsersättning m.m, av nettoinkomsten, procent:
Nej
Andel sjukpenning av nettoinkomsten, procent:
Nej
Andel sjuk- och aktivitetsersättning av nettoinkomsten, procent:
Nej
Andel arbetslöshetsersättning av nettoinkomsten, procent:
Nej
Andel försörjningsstöd av nettoinkomsten, procent:
Nej
Andel introduktionsersättning av nettoinkomsten, procent:
Nej
Andel etableringsersättning av nettoinkomsten, procent:
Nej
Säsongsrensad
Andel sjukpenning, sjuk-och aktivitetsersättning m.m, av nettoinkomsten, procent:
Nej
Andel sjukpenning av nettoinkomsten, procent:
Nej
Andel sjuk- och aktivitetsersättning av nettoinkomsten, procent:
Nej
Andel arbetslöshetsersättning av nettoinkomsten, procent:
Nej
Andel försörjningsstöd av nettoinkomsten, procent:
Nej
Andel introduktionsersättning av nettoinkomsten, procent:
Nej
Andel etableringsersättning av nettoinkomsten, procent:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AA0003FO