Demografivariabler efter kommun. År 1997 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

variabel Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Vistelsetid beräknas utifrån antal dagar och nytt år blir det först när 364 dagar övergår till 365 dagar. Det innebär att om en person har varit folkbokförd i Sverige i 729 dagar (1 år och 364 dagar) så hamnar personen i gruppen Vistelsetid 0-1 år. Om personen varit folkbokförd i 730 dagar så hamnar personen i gruppen Vistelsetid 2-3 år. På motsvarande sätt fungerar indelningen av övriga grupper vilket gör att man ska ha en vistelsetid på minst 3 650 dagar för att hamna i gruppen Vistelsetid 10- år.

Utbildningsregistret genomgick till årgång 2000 större kvalitetshöjande förändringar, ny nomenklatur och att antal nya källor, vilka ledde till ett tidsseriebrott. Detta gör att jämförelser med tidigare årgångar måste göras med stor försiktighet. För mer information se: Mer om befolkningens utbildning.

Observera att gruppen EU/EFTA exkl. Norden respektive Övriga världen förändras över tid när länder blivit medlemmar i EU. Till exempel grupperas personer födda i Kroatien till EU/EFTA från 2013 och framåt, innan dess grupperades de till Övriga världen. För mer information om vilka länder som ingår i vilken grupp respektive år se förteckningen över grupper och tillhörande länder under Om statistiken.
tabellinnehåll
Andel med utländsk bakgrund, procent
Täljaren består av antalet personer med utländsk bakgrund. Nämnaren består av befolkningen.

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB)
Andel födda i Sverige, procent
Täljaren består av antalet personer födda i Sverige. Nämnaren består av befolkningen.

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB)
Andel födda i Norden exkl. Sverige, procent
Täljaren består av antalet personer födda i Norden exklusive Sverige. Nämnaren består av befolkningen.

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB)
Andel födda i EU/EFTA exkl. Norden, procent
Täljaren består av antalet personer födda i EU/EFTA exklusive Norden. Nämnaren består av befolkningen.

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB)
Andel födda i världen exkl. EU/EFTA, procent
Täljaren består av antalet personer födda i världen exklusive EU/EFTA. Nämnaren består av befolkningen.

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB)

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Andel med utländsk bakgrund, procent:
andel, procent
Andel födda i Sverige, procent:
andel, procent
Andel födda i Norden exkl. Sverige, procent:
andel, procent
Andel födda i EU/EFTA exkl. Norden, procent:
andel, procent
Andel födda i världen exkl. EU/EFTA, procent:
andel, procent
Kontakt
Petter Wikström, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 62 62
Fax: +46
e-post: integration@scb.se
Senast uppdaterad
Andel med utländsk bakgrund, procent:
2017-11-21
Andel födda i Sverige, procent:
2017-11-21
Andel födda i Norden exkl. Sverige, procent:
2017-11-21
Andel födda i EU/EFTA exkl. Norden, procent:
2017-11-21
Andel födda i världen exkl. EU/EFTA, procent:
2017-11-21
Referenstid
Andel med utländsk bakgrund, procent:
År
Andel födda i Sverige, procent:
År
Andel födda i Norden exkl. Sverige, procent:
År
Andel födda i EU/EFTA exkl. Norden, procent:
År
Andel födda i världen exkl. EU/EFTA, procent:
År
Datatyp
Andel med utländsk bakgrund, procent:
Stock
Andel födda i Sverige, procent:
Stock
Andel födda i Norden exkl. Sverige, procent:
Stock
Andel födda i EU/EFTA exkl. Norden, procent:
Stock
Andel födda i världen exkl. EU/EFTA, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel med utländsk bakgrund, procent:
Nej
Andel födda i Sverige, procent:
Nej
Andel födda i Norden exkl. Sverige, procent:
Nej
Andel födda i EU/EFTA exkl. Norden, procent:
Nej
Andel födda i världen exkl. EU/EFTA, procent:
Nej
Säsongsrensad
Andel med utländsk bakgrund, procent:
Nej
Andel födda i Sverige, procent:
Nej
Andel födda i Norden exkl. Sverige, procent:
Nej
Andel födda i EU/EFTA exkl. Norden, procent:
Nej
Andel födda i världen exkl. EU/EFTA, procent:
Nej
Skapad datum
2018-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AA0003A6