Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

tabellinnehåll Select at least one value

Total 4 Selected

region

kön

Total 3 Selected

Search

ålder Select at least one value

Total 19 Selected

Search

inkomstklass

Total 27 Selected

Search

år Select at least one value

Total 27 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 50 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 50 000

Read more about the survey Footnotes

Footnotes

Korrigering 2017-05-09. Data avseende år 2015 har korrigerats.
Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
tabellinnehåll
Medelinkomst, tkr
Sammanräknad förvärvsinkomst
Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.

Contact and information

Information

Official statistics
Yes
Latest update
2019-01-31
Contact
Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Unit
Medelinkomst, tkr:
tkr
Medianinkomst, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Antal personer:
antal
Reference time
Medelinkomst, tkr:
31 december respektive år
Medianinkomst, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Antal personer:
31 december respektive år
Data type
Medelinkomst, tkr:
Stock
Medianinkomst, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Antal personer:
Stock
Day adjusted
Medelinkomst, tkr:
No
Medianinkomst, tkr:
No
Totalsumma, mnkr:
No
Antal personer:
No
Seasonally adjusted
Medelinkomst, tkr:
No
Medianinkomst, tkr:
No
Totalsumma, mnkr:
No
Antal personer:
No
Creation date
2019-08-19
Responsible authority
SCB
Matrix
HE0110K1